2001:25 - Indikatorartövervakning i biologiskt värdefulla ädellövskogar i Hallands län

Nyckelbiotopsinventeringarna under 1990-talet visade att Halland hade många ädellövskogar, särskilt bokskogar, med mycket höga naturvärden. En mängd rödlistade arter och signalarter av främst lavar men även mossor och i viss mån svampar hittades. För att kunna följa utvecklingen i förekomst och frekvens för dessa arter i ett antal av dessa nyckelbiotoper utvecklades en undersökningsmetod 1994. Syftet med att notera förekomst av dessa arter har också varit deras funktion som indikatorer för ett visst skogstillstånd. Förutom artinventeringar antecknas även en rad skogliga strukturer till kvantitet. Att kunna koppla artförekomster till vissa strukturer är nämligen en av hörnpelarna i undersökningsmetoden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_25&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss