Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2001:13 - Miljöövervakningsstudier av landlevande mollusker i Hallands län: Specialundersökning av högdiversitetslokaler

1998 återundersöktes landmolluskfaunan (snäckor och sniglar) på 34 högdiversitetslokaler (>20 arter) i Hallands län. Samtliga lokaler har tidigare inventerats under perioden 1925-1988 i samband med Naturhistoriska Museets markfaunainventering. Vissa lokaler har undersökts flera gånger under denna period. Målsättningarna har varit att studera förändringar, både i faunasammansättningen och hos enskilda arter, och att försöka koppla dessa förändringar till eventuella förändringar av lokalen. Dessutom har trender i hela materialet, både vad gäller enskilda arter och typer av förändringar på lokalerna studerats. För att få ett med de tidigare undersökningarna jämförbart material har semikvantitativ insamlingsmetodik använts, vilket innebär att 20 liter markförna selektivt sållats på lokalerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_13&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss