2000:16 - Typområden på jordbruksmark Redovisning av resultat från Hallands län 1998/99

Delprogrammet "Typområden på jordbruksmark" är en fortsättning på det som tidigare kallades JRK (Jordbrukets recipientkontroll) och ingår numera som en del i den regionala miljöövervakningen inom programområdet "Jordbruksmark". Undersökningarna har bedrivits i nuvarande omfattning sedan januari 1993. De två vattensystem som undersöks i Halland är Gullbrannabäcken i Halmstad kommun och Menlösabäcken i Laholms kommun Verksamheten 1998/99 har omfattat provtagning varannan vecka. Några extraprov i samband med höga flöden har också tagits. Analysomfattningen har från och med årsskiftet 1998/1999 skurits ned jämfört med tidigare år. Utöver de parametrar som anges som obligatoriska i undersökningstypen "Ytvattenkemi, typområden" ingår nu bara alkalinitet och färgtal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000_16&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss