2000:02 - Bark- och vedlevande lavar i Väster- och Nordanskog på Särö i norra Halland

Den epifytiska lavfloran i den gamla tallekskogen (67,3 ha) på Särö, Kungsbacka kommun, undersöktes 1998-99. Totalt identifierades 231 arter. Med ytterligare ett par sentida fynd blir artantalet 233. Så många som 37 rödlistade lavar noterades. Tre tidigare funna rödlistade arter återfanns dock inte. Särskilt ekens lavflora är exceptionellt artrik (176 arter, varav 34 rödlistade). Det finns få svenska fynd av följande noterade arter; stiftkvistlav Bacidia vezdae, Bacidia viridifarinosa, grå jordlav Catapyrenium psoromoides och grynig gelélav Collema subflaccidum. Ädelkronlav Pachyphiale carneola förekommer här med den rikligaste kända förekomsten i Sverige. Åtminstone följande sju arter rapporteras som nya för landskapet Halland: Gyalecta truncigena, Lecanora aitema, L. leptyrodes, L.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000_02&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss