1999:12 - Typområden på jordbruksmark: Redovisning av resultat från Hallands län 1997/98

Delprogrammet "Typområden på jordbruksmark" är en fortsättning på det som tidigare kallades JRK (Jordbrukets recipientkontroll) och ingår numera som en del i den regionala miljöövervakningen inom programområdet "Jordbruksmark". Undersökningarna har bedrivits i nuvarande omfattning sedan januari 1993. De två vattensystem som undersöks i Halland är Gullbrannabäcken i Halmstad kommun och Menlösabäcken i Laholms kommun. Verksamheten 1997/98 har omfattat provtagning varannan vecka av bl.a. pH, alkalinitet, konduktivitet, färgtal, fosfor, kväve mm. Några extraprov i samband med höga flöden har också tagits. Vattenföringen registreras kontinuerligt. Från och med 1997/98 utvärderas pegeldiagrammen från båda vattendragen av SMHI. Flödena redovisas dygnsvis.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_12&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss