1998:07 - Jordlöpare på fyra ljunghedar i Halland: Studier av successionsstadier och förslag till miljöövervakning

I brittiska studier har rapporterats att ljunghedar är värdefulla för den lägre faunan (jordlöpare och spindlar studerades). För att klargöra om detta gäller även svenska ljunghedar studerades juni-augusti 1993 särskilt jordlöpare på fyra ljunghedar i Halland (Figur 1), två större hedar (Mästocka och Sandsjöbacka) och två mindre (Bållaltsbygget och Hållsundsudde). På de större hedarna studerades ljungytor och nyligen brända ytor; på de mindre fanns endast (äldre) ljung. På varje hed samlades djur in med hjälp av totalt 20 fallfällor, fördelade på två ytor á 100x100 m. Totalt påträffades 62 arter av jordlöpare, vilket motsvarar cirka 18% av de svenska arterna. Liksom i Storbritannien är ljunghedarna i Sverige uppenbarligen viktiga för denna skalbaggsfamilj.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998_07&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss