1997:4 Värdebeskrivning av kustområdet i Halland

Denna utredning togs fram år 1997 som ett led i länsstyrelsens skyldighet enligt Naturresurslagen 6 kap 1 §, att sammanställa planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med naturresurser i länet. Förutom att inventeringsmaterial om natur- och kulturvärden sågs över, gjordes det även - i syfte att fånga något av det som är karaktäristiskt för Hallandskusten - en visuell landskapsanalys över kustområdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997_4&context=24