1994:11 - Bevarandeprogram för odlingslandskapet i Hallands län

1994 sammanställde Länsstyrelsen ett bevarandeprogram för natur- och kulturmiljovardens bevarandeintressen i odlingslandskapet. I programmet tecknas odlingslandskapets karaktär i länet samt de styrmedel samhället förfogar över för att uppfylla målen med bevarandet av odlingskapet. 369 området har kortfattat beskrivits och avgränsats på en översiktlig länskarta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1994_11&context=24