Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer medel för att verifiera potentiella PFAS-platser i Halland

Två varselklädda personer står vid ett bord där de undersöker jord från marken.

Prover tas på jord, ytvatten och sediment. De skickas sedan till laboratorium för analys.

Länsstyrelsen har fått 9,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att under 2024–2025 verifiera platser som kan vara förorenade med miljögifterna PFAS i länet. Bland annat kommer ett område med ett tiotal olika fastigheter i Fegen, att provtas.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor och komplex grupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner. Föroreningarna kan komma från många olika källor, exempelvis industrier, avloppsreningsverk och textilindustrier.

Svårigheten att bryta ner PFAS i kombination med att många av ämnena är vattenlösliga och rörliga i mark innebär att dricksvattentäkter riskerar att bli förorenade under lång tid framöver.

Verifierande provtagningar i länet

Länsstyrelsen kommer under de kommande åren att göra så kallade verifierande provtagningar. Det innebär översiktliga provtagningar för att se om PFAS finns i ett område.

Vi ska undersöka jord, ytvatten och sediment. I förlängningen handlar arbetet om att riskklassa olika områden, prioritera för ytterligare undersökningar och bedöma eventuella behov av sanering, säger Malin Salberg, PFAS-samordnare på Länsstyrelserna och ansvarig för projekten i Hallands län.

Fegen först ut

Ett område i Fegen, i Falkenbergs kommun, har valts ut som första projekt. Fegens vattentäkt har vid tidigare provtagning uppvisat PFAS och en historisk inventering visar ett antal fastigheter där det funnits eller finns, potentiella PFAS-branscher. Förhoppningen är att den verifierande provtagningen kan ge ledtrådar till varifrån PFAS-föroreningen kan tänkas komma. Provtagning kommer att ske under vår och sommar 2024 och resultaten förväntas vara klara till hösten. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade av Länsstyrelsen.

Det är viktigt att värna om länets vattentäkter, därför är Fegen-projektet först ut. Men det finns också svårigheter med provtagningen, som bara berättigar till enstaka provpunkter på varje plats, vilket kan göra att man i värsta fall kan missa föroreningen, säger Malin Salberg. Men med dessa extra medel har vi en förhoppning om att lära oss om vilka branscher som faktiskt är ett problem ur PFAS-synpunkt. Och i detta fall även kunna se var föroreningsplymen som påverkar vattentäkten kommer från.

Flygfoto över samhället Fegen.

Flygfoto över Fegen.

Stort antal potentiellt PFAS-förorenade områden i Sverige

Undersökningarna är inte unika för Halland. Naturvårdsverket har delat ut bidrag till samtliga länsstyrelser i landet och Halland har alltså beviljats 9,5 miljoner kronor för provtagning av PFAS och sediment under åren 2024 och 2025.

Naturvårdsverket har även uppdaterat sin branschlista för förorenade områden, med information om vilka branscher som kan ge upphov till just PFAS-föroreningar. Genom att klassa verksamheter som konstaterade eller potentiella källor till PFAS ökar möjligheten att upptäcka föroreningar i ett tidigare skede. Uppdateringen har genomförts i nära samband med länsstyrelserna och är tänkt att användas som ett prioriteringsstöd för inventeringsarbetet och som ett stöd för vilka ämnen som kan vara relevanta att analysera för respektive bransch.

Kontakt

Malin Salberg

Nationell samordnare inom PFAS

Telefon: 010-224 33 38

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss