Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Halländska klimatprojekt har fått rekordhöga stöd

Flygfoto över avfallshantering med olika fack för avfall fyllda med skräp.

Skottorps Säteri och Stena Recycling har beviljats 31 respektive 15 miljoner i investeringsstöd från Klimatklivet. Utöver det har åtta andra projekt beviljats totalt fem miljoner i stöd under mars och april.

Stor biogasanläggning i Skottorp kan bidra till stabilitet i elsystemet i Sydsverige

Lantbruksföretaget Skottorps Säteri i Laholms kommun får närmare 31 miljoner kronor i stöd för att bygga ut sin biogasanläggning. Detta är det största stöd som Klimatklivet har betalat ut till en åtgärd i Halland. Efter utbyggnaden kommer anläggningen i Skottorp att bli en av länets största gårdsbaserade biogasanläggningar. Åtgärden omfattar bland annat en helt ny biogasreaktor, utrustning för att hantera fastgödsel och en kraftvärmeenhet. Den senare kommer producera värme och el till den egna verksamheten, men också el som ska levereras till elnätet.

Eftersom det i dagsläget är en markant obalans mellan produktion och användning av el i södra Sverige, är detta mycket välkommet säger Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län. Efter utbyggnaden förväntas anläggningen kunna producera drygt 9 gigawattimmar gödselbaserad biogas per år, varav cirka 2,5 gigawattimmar kommer konverteras till el.

Stena Recycling möjliggör återvinning av svart plast

Stena Recycling har beviljats 14,5 miljoner i stöd för att bygga en anläggning för industriell utsortering och så kallad extrudering av bland annat svart plast, vid sin anläggning i Halmstad. Härigenom kommer betydande kvantiteter plast att materialåtervinnas i stället för att förbrännas. Efter utsortering ska plasten extruderas till plastgranulat som i sin tur kan användas för att tillverka nya produkter.

Det är första gången som ett halländskt avfallsprojekt får Klimatklivsstöd, berättar Martin Gometz, energi- och klimathandläggare vid Länsstyrelsen i Hallands län. Att det utvecklas metoder som bidrar till ökad plaståtervinning och ökad cirkulering av materialströmmar är viktigt. Exempelvis behöver förbränning av fossil plast minimeras, säger Martin Gometz.

Bastu- och ångbadstillverkare ersätter naturgas med fjärrvärme

Halmstads Energi och Miljö har fått 1,5 miljoner kronor i stöd för att energikonvertera en större industrifastighet på Larsfrids industriområde i Halmstad till fjärrvärme. På fastigheten bedriver Sauna360 (före detta Tylö AB) produktion och lagerhållning. Tidigare värmdes lokaler och varmvatten med hjälp av naturgas och el.

Klimatklivet ger även stöd till mindre projekt

Stäme Lantbruks AB beviljades knappt 30 000 kronor för att ersätta en dieseldriven gödselpump med en elektrisk pump. Pumpen ska användas för att transportera gödsel mellan stall och brunnar på fälten.

Att stöd kan ges till både små och stora projekt är en styrka med Klimatklivet. Det som avgör om en åtgärd får stöd är hur stor utsläppsminskningen av klimatgaser blir per investerad krona. Därav kan små och stora projekt jämföras på ett rättvist sätt, förklarar Patrik Ekheimer.

Söktrycket är fortsatt högt

Länsstyrelsen i Hallands län har nyligen lämnat yttrande över de projekt som sökt stöd under vårvintern. Totalt rörde det sig om 3 publika tankstationer för vätgas, 28 publika laddningsstationer och 18 vanliga ansökningar. Handlingarna har nu skickats vidare till Naturvårdsverket som gör en egen granskning och sedan fattar beslut om eventuella stöd.

Nästa ansökningsperiod är öppen 3–11 juni och sedan kommer ytterligare en period i oktober och november. Den 23 maj ordnar Länsstyrelsen ett digitalt informationsmöte kring hur man söker stöd och vilka regler som gäller.

Klimatklivet, Länsstyrelsen

Klimatklivet, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Tabell över beviljade projekt

Organisation

Åtgärd

Beviljat stöd

Stöd-andel

Skottorp Säteri AB, Laholm

Kraftig ökning av biogasproduktion på Skottorp Säteri

30 875 000 kr

65 %

Erik Åkesson lantbruk AB, Laholm

Eldriven stationär bevattningspump

356 464 kr

60 %

Stäme Lantbruks AB, Laholm

Ersättning av dieseldriven gödselpump med en elektrisk, för att pumpa gödsel

29 550 kr

30 %

Stena Recycling AB, Halmstad

Avancerad sortering och extrudering av svart och annat svåråtervunnet plastavfall

14 525 000 kr

35 %

Halmstads Energi och Miljö AB

Energikonvertering Flygaren 21

1 530 000 kr

45 %

Magnus Melin, Halmstad

Installation av pelletspanna

337 327 kr

65 %

Svensson Wire and Cable Packaging AB, Falkenberg

Energikonvertering

254 100 kr

55 %

Specialkarosser AB, Falkenberg

Energikonvertering

1 885 500 kr

45 %

Derome Träteknik AB, Varberg

Energikonvertering

276 750 kr

45 %

Ängsgatan Varla 5:22 Ekonomisk Förening

Installation av fjärrvärme

650 000 kr

65 %

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss