Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar årets naturvårdsbränningar i Hallands län

Naturvårdsbränning i naturreservatet Södra Skummeslöv. 

Naturvårdsbränning i naturreservatet Södra Skummeslöv. Fotograf: Carina Lundqvist, Länsstyrelsen i Hallands län.

Varje vår bränner Länsstyrelsen i Hallands län och Västkuststiftelsen fjolårsgräs och ljung i många öppna marker i länet. Detta gynnar vissa arter, främst örter och insekter. Naturvårdsbränning är en effektiv skötselmetod för att få bort förvuxet gräs och ris, och därmed gynna en rik biologisk mångfald i naturliga gräs- och hedmarker.

Bränningarna utförs under kontrollerade former med hjälp av erfaren personal och bränningledare. Säkerhetsaspekten är mycket viktig vid naturvårdsbränningar och man använder brandgator runt bränningsytan, har vatten till hands och ser till att elden inte sprider sig utanför bränningsytan. Räddningstjänsten hålls informerad. En del områden bränns av upphandlade bränningsutförare och en del områden bränns av Länsstyrelsens eller Västkuststiftelsens naturvårdspersonal.

Urvalet av bränningsområden sker utifrån uppsatta mål i skötselplaner för naturreservat, bevarandeplaner för Natura 2000-områden och Åtgärdsprogram för hotade arter.

Planerade bränningar under 2024:

Kungsbacka kommun:

 • Sandsjöbacka naturreservat
 • Fjärås Bräcka naturreservat
 • Fjärås Tom (naturvårdsavtal)
 • Äskhult kulturreservat
 • Hållsundsudde - Sönnerbergens naturreservat
 • Tjolöholms strandäng (Natura 2000-område)
 • Näsbokroks naturreservat

Varbergs kommun:

 • Vadkärr Natura 2000-område
 • Lingome (naturvårdsavtal)
 • Biskopshagens naturreservat
 • Videberg (naturvårdsavtal)
 • Båtafjorden strandäng Natura 2000-område
 • Båle strand (naturvårdsavtal)
 • Skeatången, Årnäs (naturvårdsavtal)
 • Årnäsudden naturreservat
 • Balgö naturreservat
 • Hovgård naturreservat
 • Kårehögen, Hunnestad (ÅGP-område)
 • Gamla Köpstad Södra naturreservat
 • Sik naturreservat

Falkenbergs kommun:

 • Hällarp naturreservat
 • Strandhaga vid Agerör (ÅGP-område)
 • Grimsholmen naturreservat
 • Vesslunda naturreservat
 • Långasand (naturvårdsavtal)
 • Steningekustens naturreservat

Halmstads kommun:

 • Fäberga naturreservat
 • Särdal (ÅGP-område)
 • Haverdal naturreservat
 • Frösakulls sandmarker (ÅGP-område)
 • Vapnö f.d. grustag (naturvårdsavtal)
 • Åleds grustäkt (naturvårdsavtal)
 • Lågagård (ÅGP-område)
 • Långhultamyren naturreservat
 • Gårdshult naturreservat
 • Bockalt naturreservat

Laholms kommun:

 • Skogsgård naturreservat
 • Vessinge sandhedar naturreservat
 • Elestorp (naturvårdsavtal)
 • Veinge betong (ÅGP-område)
 • Kullsgård (naturvårdsavtal)
 • Övragård naturreservat
 • Mästocka ljungheds naturreservat
 • Bollaltebygget kulturreservat
 • Eldsbergaåsens gravhögar
 • Veinge gravhög
 • Laholm gravhög ”Snickers hög”
 • Södra Skummeslöv naturreservat
 • Björsåkra Bölinge naturreservat

Hylte kommun:

 • Norra Remma (ÅGP-område)

Vädret styr

Dessa områden är samtliga områden som planeras att brännas i regi av antingen Länsstyrelsens naturvårdsenhet, Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion eller Västkuststiftelsen. Alla områden kanske inte kommer att bli brända på grund av vädret.

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen i Hallands län:

Carina Lundqvist, reservatsförvaltare 010 – 224 32 99
carina.lundqvist@lansstyrelsen.se

Mikael Hellman, reservatsförvaltare 010 – 224 34 09
mikael.hellman@lansstyrelsen.se

Lena Alness, Åtgärdsprogram för hotade arter 010 – 224 32 05
lena.alness@lansstyrelsen.se

Kontaktperson på Västkuststiftelsen:

Andreas Eliasson, reservatsförvaltare 070 – 311 28 21
andreas.eliasson@vastkuststiftelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss