Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilt försvar – en viktig del av Nato

Från och med igår, strax innan kl.17.30, den 7 mars är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

— Genom medlemskapet i Nato blir vi tillsammans starkare, vilket är viktigt i en tid där vår demokrati, vår frihet och vårt samhälle utmanas av omvärldsläget, säger Hallands landshövding Anders Thornberg.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjningen fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Att gå med i Nato är en förändring för både den civila och militära delen av samhället. Vår nära samverkan i länet är en styrka för oss. Länets gemensamma arbete inom krisberedskap är till stor nytta när vi nu utvecklar totalförsvaret tillsammans med Nato, säger Christian Lundin, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med det civila försvaret. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att konkretisera vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss