Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till kommuner som får ökat ansvar för brottsförebyggande arbete

Många människor på konferens

Bild från konferens på Hotell Tylösand, i Halmstad kommun. Här träffades brottsförebyggande aktörer för att gemensamt dra i gång arbetet med den nya lagen.

Nu får Sveriges kommuner ökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Den 1 juli kommer en ny lag som tydliggör och reglerar kommunens ansvar. Samtidigt får Länsstyrelserna i uppdrag att stötta kommunerna i arbetet att implementera de ändringar som lagen innebär.

I och med lagen kommer kommunerna och polisen ha ett likvärdigt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Det kommer förbättra förutsättningarna för ett närmare och mer effektivt samarbete.

Vi tror och hoppas att den nya lagen ska kunna stärka det brottsförebyggande arbetet. Att frågorna kommer prioriteras högre och att långsiktigheten ökar i det kunskaps- och problembaserade arbetet runt om i landets kommuner, säger Annie Lees, nationell brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Uppdrag att ge stöd till kommunerna

Brottsförebyggande rådet (Brå) och länsstyrelserna har fått uppdrag från regeringen att stötta kommunerna i implementeringen av den nya lagstiftningen.

Uppdraget ger oss en ökad möjlighet att bidra till ett enat och gemensamt stöd till kommunerna. Det ger oss också fler verktyg för att kunna bidra till ett samhälle med minskad brottslighet och ökad trygghet, säger Malin Wiktoreng, nationell brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Uppdraget innebär att Länsstyrelsen, tillsammans med Brottsförebyggande rådet, ska utveckla ett samordnat, behovsanpassat och praktiknära brottsförebyggande stöd till landets kommuner. Malin Wiktoreng förtydligar:

"Våra län skiljer sig åt till omfång, invånarantal, antal kommuner och typ av brottsproblem. Detta innebär att det stöd vi ger, tillsammans med Brå, kommer att se olika ut eftersom det kommer anpassas efter rådande förutsättningar. För att vi ska kunna ge så gott stöd som möjligt är det av allra största vikt att kommunerna har en öppen dialog med de regionala brottsförebyggande samordnarna."

Minskad brottslighet och ett tryggare Halland i samverkan

I Halland välkomnar vi en öppen dialog med våra lokala brottsförebyggande aktörer. Detta för att kunna erbjuda ett behovsanpassat stöd som ger kommunerna goda möjligheter och förmåga att leva upp till lagens intentioner. Vårt mål är minskad brottslighet och ett tryggare Halland i samverkan, och lagen kommer att stärka arbetet framgent, säger Linda Fetiu, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen i Hallands län.

I början av juni genomfördes en kunskapshöjande och inspirerande konferens i Halmstad. Här samlade 8 Länsstyrelser i syd cirka 140 brottsförebyggande aktörer för att gemensamt dra i gång arbetet med lagen och kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Under våren har Länsstyrelsen i Hallands län också genomförts förberedande åtgärder så som målgruppsanpassade utbildningar och information samt handledning till berörda aktörer.

Framåt planeras stödet att fortsatt utformas i dialog med de halländska kommunerna och med syfte att stödja utifrån de förutsättningar och utmaningar som kommunerna står inför. Vi ser fram emot att fortsatt utveckla stödet till kommunerna och andra viktiga aktörer och bidra till utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat arbete i länet.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss