Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans stoppar vi svinpesten

En illustration med ett brunt vildsvin som nosar på en macka med korv på slängd i naturen. Mackan har ett rött kryss över sig.

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin (men smittar inte till människa). Den finns ännu inte i Sverige men förekommer i vårt närområde, som Polen, Tyskland och Baltikum. Ett utbrott skulle få stora konsekvenser för grisnäringen, jakt och skogsbruk. Därför vill vi hålla smittan borta och alla måste hjälpas åt.

Ökad risk i Halland

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har undersökt var risken för ett utbrott av ASF är störst i Sverige. Bedömningen är att risken för att sjukdomen ska nå Sverige i nuläget är låg, men att det finns geografiska områden där risken är högre. I delar av Halland, Skåne, Blekinge och Södermanland bidrar bland annat kombinationen av trafik från länder med pågående utbrott och en stor vildsvinspopulation till ökad risk.

Så sprids afrikansk svinpest

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.

Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Så håller vi AFS borta från våra svenska djur

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att vi får in afrikansk svinpest i Sverige.

Illustration med två vandrare, ett vildsvin och en korvsmörgås som är överkryssad.

Vad allmänheten kan göra

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..
En illustration med en människa och tre tamgrisar, utanför ett staket sticker ett vildsvin upp ur en buske.

Vad grishållare kan göra

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djur från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin ska du kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet: foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..
En illustration med en jägare med gevär på ryggen som sitter på knä vid ett vildsvin som ligger död på marken,

Vad jägare kan göra

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner (om möjligt, tvätta med rengöringsmedel) och låt torka. Förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.
Illustration med två personer som kastar en macka i soptunna. I bakgrunden ses någon arbeta med att plocka äpplen och ett brunt vildsvin kikar fram bland buskarna.

Kampanj kring att kasta matrester i soptunnan!

I samverkan med Jordbruksverket och andra myndigheter som SVA, Trafikverket och Skogsstyrelsen görs under sommaren en kampanj för att öka kunskapen kring sjukdomen och dess möjliga konsekvenser. Via skyltning och informationsmaterial informeras också utländska turister, lastbilschaufförer och andra som är ute på vägarna samt gäst- och säsongsarbetare.

Huvudbudskapet är att kasta matrester i soptunnan. Hjälp gärna till att sprida orden.

 

Mer information om afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Rapportera döda vilda djur

Hittar du sjuka eller självdöda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera sjuka/döda vilda djur på Rapporteravilt, SVA Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss