Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjlighet till framtida licensjakt på varg i Halland

Varg i skogen som står och spejar mot något som vi inte ser.

Arkivbild på en varg.

I dag har Naturvårdsverket beslutat att ge länen i det södra förvaltningsområdet, där Halland ingår, möjlighet att fatta beslut om licensjakt på varg.

— Licensjakten får inte påverka vargens gynnsamma bevarandestatus. Det innebär, att det inte är självklart med licensjakt på varg den närmsta tiden i södra Sverige. Det är ändå positivt att vi nu tar ett steg mot en regionaliserad förvaltning av varg i södra Sverige, säger naturvårdshandläggaren Martin Broberg, på Länsstyrelsen i Hallands län.

Olika förutsättningar i länen

Syftet med licensjakt är att begränsa rovdjursstammarnas storlek. Sedan lagstiftningen ändrades 2015 har licensjakt varit tillåten i det mellersta förvaltningsområdet när antalet vargar i Sverige överstiger det nationella referensvärdet på 300 individer. År 2023 beslutade exempelvis fem län i det mellersta förvaltningsområdet (Dalarna, Gävleborg, Örebro, Värmland och Västmanland) om licensjakt på 75 vargar, varav 57 vargar fälldes.

Delegering av licensjakt till ett förvaltningsområde innebär alltså inte per automatik att alla län kommer ha förutsättningen att bedriva licensjakt, som främst sker där reviren är som tätast.

— Inventeringar visar att antalet vargar i landet under de senaste två åren varit tämligen oförändrat. Vargen har samtidigt spridit sig söderut. Vi har nu revir i flera län i Sydsverige. Därför är det naturligt att Naturvårdsverket också ger län inom det södra rovdjursförvaltningsområdet möjlighet till licensjakt, säger Martin Broberg. Dock finns inga vargrevir i Halland ännu.

Han förklarar att eventuellt beslut om licensjakt i ett län i Sydsverige kommer att föregås av en lång och samordnad process.

— Vi kommer utgå från den senaste rovdjursinventeringen samt aktuell forskning av möjlig beskattning för att fastställa hur stort utrymme det finns för licensjakt och sedan påbörja diskussionerna inom och mellan förvaltningsområdena. Sannolikt är det så att licensjakt även under de närmaste åren framför allt koncentreras till Mellansverige. Men det är inte omöjligt att det kan bli vissa beslut om licensjakt även i södra förvaltningsområdet, säger Martin Broberg.

Faktaruta

  • Vargen är fridlyst och får liksom andra stora rovdjur endast jagas under strikt kontrollerade former. I södra Sverige har det hittills endast varit tillåtet med skyddsjakt, där syftet framför allt har varit att förhindra allvarlig skada på tamboskap. Naturvårdsverket har nu beslutat att länen i det södra förvaltningsområdet, utom Gotland, också får möjlighet att besluta om licensjakt.
  • Antalet revir är ett av kriterierna för licensjakt, andra kriterier är geografisk täthet och förekomst av genetiskt viktiga vargar
  • Sverige har i tre rovdjursförvaltningsområden, norra, mellersta och södra. Det södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.
  • Licensjakt har hittills nästan uteslutande bedrivits i det mellersta förvaltningsområdet.
  • Licensjakt kan i Sverige bedrivas mellan 2 januari och 15 februari. Beslut om eventuell licensjakt i södra förvaltningsområdet kommer att fattas i september 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss