Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort gravfält med spännande historia

Hallands största gravfält ligger i Påarp. Gravarnas placering tyder på en långvarig bosättning i närheten. Länsstyrelsen tipsar varje månad under 2023 om en kulturmiljö i länet, värd ett besök. I maj låter vi besöket gå till Påarpsgravfältet.

Strax söder om Halmstad, intill Laholmsbukten, ligger Hallands största gravfält: Påarpsgravfältet. Här finns uppemot 250 gravar, varav cirka 200 utgörs av rösen och ett 50-tal av flackare - så kallade stensättningar. Den förhistoriska gravmiljön är en av landets märkligaste, där den breder ut sig på ett klapperstensfält ut mot havet.

Placeringen av gravfältet på det enda steniga höjdpartiet längs den i övrigt flacka och sandiga Laholmsbukten är ingen slump. Gravarna kan säkerligen kopplas samman med en långvarig bosättning i närheten. Här har troligen också funnits en skyddad hamn. Vi har dock ingen kunskap om exakt var dessa legat. Från gravfältet har man en fin vy åt sydväst mot skånska Bjärekusten, som också är känt för alla sina förhistoriska gravar. Mot nordväst ser man Halmstad.

Gravar från järnåldern och bronsåldern

Gravfältets största röse kallas Sänke hög och är 30 meter i diameter och två meter högt. I övrigt är gravarna 4–12 meter stora och 0,3–1 meter höga. De flesta är nedsjunkna i mitten, vilket syns tydligt på drönarbilderna. Det är oklart om detta beror på äldre plundring eller om det orsakats av att en inre konstruktion i trä har kollapsat. Inga gravar har undersökts i modern tid men på 1800-talet påträffade arkeologen Oscar Montelius delar av ett lerkärl innehållande brända ben. Vid en undersökning gjord av Hallands Folkhögskola år 1875 fann man en stenkista av hällar i ett röse. Genom lerkärlet kan man datera gravläggningen till äldre järnålder (500 före till 400 efter Kristi födelse). Gravfältet torde dock ha en längre användningstid eftersom stora röset Sänke hög utifrån sin monumentalitet kan dateras till bronsålder.

Vattnets betydelse

Strandängarna nedanför gravfältet betas idag. Här finns också ett rikt växt- och djurliv. Alldeles sydväst om gravfältet finns en artesisk källa, det vill säga ett ställe där grundvattnet trycks upp till ytan. Denna har säkert haft betydelse för färskvattentillgången under äldre tider. Den är markerad med en 2:a på den gamla ritningen.

Illustrerad svartvit karta över Påarpsgravfältet.

Klicka på kartan för att förstora upp den.

Sägnen om en jätte

När du ändå är på plats får du inte missa det 3,5 meter höga flyttblocket Slyngestenen. Det är beläget cirka 500 meter norr om gravfältet, längs stigen. Enligt sägnen ska blocket ha kastats dit av en jätte som ville tysta kyrkklockorna i Trönninge. Jätten missade dock sitt mål...

Värt ett besök är även Påarps hög, belägen högre upp i Påarps samhälle, intill en lekplats cirka 300 meter åt nordväst. Denna grav dateras till bronsålder (1800–500 före Kristi födelse). I sin samtid bör den ha synts från förbipasserande skepp långt ut i bukten. Idag skyms den dock av träd och bebyggelse, men det är lätt att tänka sig den storslagna vyn under bronsålder när man står på platsen.

Historia, natur och kultur

Om man är sugen på längre promenader längs kusten finns flera naturreservat både norr och söder om Påarp. Det finns en tillgängliggjord parkering invid gravfältet. En bänk är placerad så att man kan sitta och blicka ut över både gravfältet med dess omgivningar och Laholmsbukten.

Hela Laholmsbukten är marinbiologiskt mycket intressant men faktiskt även marinarkeologiskt. Här finns ett så kallat sjunket landskap. Under äldre stenålder, för cirka 11000–9000 år sedan, var stora delar av Laholmsbukten en landmassa där åarna ringlade sig vidare ut mot havet. Havsytan var då upp till 10–15 meter lägre i Laholmsbukten än den är idag. Här fanns naturligtvis även människor, även om vi inte har några kända spår. Vi vet att de var jägare/samlare och att de marina födoämnena hade stor betydelse.

När gravfältet i Påarp anlades flera tusen år senare hade dock förutsättningarna ändrats kraftigt, med en havsnivå omkring fem meter högre än idag. Man var då väletablerade bönder med handelsförbindelser ut i världen.  

Det finns mycket att reflektera kring under en fikapaus på den fina bänken intill Påarpsgravfältet!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss