Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapportera fynd av puckellax i Halland

Foto på puckellax. Kroppen är avlång och spolformig.tålblå eller grön på ryggen, silvergrå på sidorna med ett mindre antal svarta fläckar och vit på undersidan.

Nystigen puckellax i havsdräkt. Notera fläckiga stjärtfenan. Foto: Håvard Vistnes.

Puckellaxen är en främmande art i Sverige. Puckellaxar har en tvåårig livscykel och leker vartannat år och nästa lek förväntas 2023. Länsstyrelsen uppmanar fiskare i länet att rapportera in eventuella fynd samt att avliva de puckellaxar som fiskas upp.

Det är viktigt att vi får information om artens utbredning i länet genom att allmänheten rapporterar in sina fynd, säger Erika Axelsson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Hallands län.

Vad finns det för risker med puckellax?

Puckellaxen är för Sverige en främmande art som riskerar att påverka våra vildlaxstammar negativt, då det kan uppstå konkurrens om föda, lek- och uppväxtområden. Det finns också en stor risk att de är bärare av sjukdomar och parasiter som kan drabba lokala bestånd.

När kommer den till Halland?

Puckellaxar har en tvåårig livscykel och leker vartannat år och nästa lek förväntas 2023. Puckellaxen kommer till Halland i intervallet juni – augusti, leken startar i våra vattendrag i månadsskiftet augusti – september. Efter leken dör puckellaxarna i vattendragen. Ungarna kryper upp ur gruset under senvintern – tidig vår året efter leken och lämnar snabbt vattendragen.

Vad ska jag göra om jag fångar eller påträffar puckellax?

  • Skicka ett mejl till halland@lansstyrelsen.se ange vart du påträffat fisken gärna med koordinater, längd och helst med bild.
  • Rapportera till Sveriges lantbruksuniversitetet på www.slu.se/puckellax. Länk till annan webbplats.
  • Länsstyrelsen tar tacksamt emot fjällprover. Skrapa av fjäll mellan fettfena och ryggfena ovan sidolinjen och lägg i en plastpåse. Skicka till Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad.

Hur känner jag igen en puckellax?

  • Hanen utvecklar en karaktäristisk knöl på ryggen inför leken.
  • Svarta prickar på stjärten (syns även på puckellaxar i lekdräkt).
  • Svart munhåla.
  • En vuxen lekmogen puckellax är cirka 40–55 centimeter lång, men kan bli upp till 75 centimeter med en vikt på 5 kilo.

Hur kom puckellaxen till Halland?

Puckellax sattes under åren 1956–78 och 1985–99 ut i floder med utlopp i Vita havet och Barents hav och är nu väl etablerad i floder från Ryssland i öster till Norge i väster. Första fyndet i Halland gjordes 2017, därefter har den förekommit i Halland både 2019 och 2021.

Samarbete mellan Länsstyrelsen och SLU

Länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitetet, SLU, kommer att ha ett samarbete kring puckellaxen under 2023 och 2024.

Vi hoppas med samarbetet kunna få en tydligare bild av artens utbredning i länet och kanske fastställa om vi har någon reproduktion i länet, men även följa utvecklingen över tid, säger Erika Axelsson på Länsstyrelsen i Hallands län.

Foto på puckellax som har den karaktäristiska puckeln på ryggen. 

Puckellax hane i lekdräkt. Foto: Hans Schibli Lundahl.

Foto på puckellaxhona som har en grönskimrande färg med inslag av rosa toner. 

Hona puckellax i lekdräkt. Foto. Eva B. Thorstad.

Foto på stjärtfena på puckellax. Fenan har tydliga svarta prickar. 

Den fläckiga stjärtfenan på puckellax. Foto. Håvard Vistnes.

Foto på puckellax som har munnen öppen. Munhålan är svart och mörk.

Puckellaxen har en tydligt svart munhåla. Foto: Eva B. Thorstad.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss