Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fynd av död säl

En säl ligger på rygg med slutna ögon på en strand, ena fenan håller den över munnen. 

Det är normalt att sälar dör och ibland flyter iland på stränderna. I de flesta fall får naturen ha sin gång och sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur. Länsstyrelsen tar inte emot rapporter gällande fynd av döda sälar.

Om sälen ligger olämpligt och kan bli en sanitär olägenhet, till exempel på en allmän badplats, kan du ta kontakt med kommunen så får de bedöma om den ska tas bort. Det gäller även i de fall där en död säl ligger olämpligt i ett naturreservat.

Ligger sälen inte olämpligt i ett naturreservat så får den ligga kvar och bli mat åt fåglar och andra djur. Då plockas den döda sälen alltså inte bort från platsen, varken av kommunen eller Länsstyrelsen.

Undvik direktkontakt med döda djur

Om du hittar självdöda djur i naturen bör du alltid undvika direktkontakt med djuret av hygieniska skäl och för att minska risken för överföring av smittämnen. Detsamma gäller för dina sällskapsdjur. Låt inte din hund gå nära en död säl!

Rapportera till Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av rapporter om döda sälar. På deras webb kan du rapportera om du har hittat en död säl (de tar inte emot rapporter under juli månad). Om sälen är i gott skick kan Naturhistoriska riksmuseet vilja ha in den för obduktion. 

Rapportera fynd av död säl hos Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Hallands län tar inte emot rapporter gällande fynd av döda sälar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss