Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett nytt praktverk om Hallands historia

Fotografi på Brittis Benzler, Pablo Wiking-Faria och Lena Sommestad.

Landshövding och även ordföranden för Hallands Akademi Brittis Benzler, redaktör Pablo Wiking-Faria och med författare och tidigare landshövding Lena Sommestad.

Inte sedan 1950-talet har det getts ut ett samlingsverk om Hallands historia. Men idag var det dags för bokrelease på Halmstads slott med Landshövding Brittis Benzler, ordförande för Hallands Akademi.

Redaktör Pablo Wiking-Faria berättade med glädje och stolthet om boken Hallands historia – Gränsland genom tiderna tillsammans med tidigare landshövding Lena Sommestad, ledamot av redaktionskommittén. Båda är även två av bokens 36 författare.

— Vi såg ett behov av en gemensam historia för Halland. Genom boken hoppas vi kunna hålla ihop länets historia och ge nya perspektiv på Hallands historia. Här har människor alltid mötts, det finns en dynamik i Halland, säger Lena Sommestad med värme, en av författarna till boken och tidigare landshövding i Hallands län.

Hallands historia – med nya perspektiv

Ett län som Halland hamnar lätt i skuggan, när nationernas historia ska skrivas. Både i dansk och svensk historieskrivning är Halland i skymundan. Sällan står landskapet i centrum. Men sedan 1950-talet har forskningen om Halland utvecklats enormt, både inom historia och arkeologi. Det ger nya möjligheter att skildra Hallands spännande och särpräglade förflutna.

I boken Hallands historia – Gränsland genom tiderna får läsarna möta de stora linjerna i Hallands utveckling, från istiden till våra dagar. Boken skildrar avgörande skeden i länets politiska och ekonomiska historia samt inom konst och kultur. De många människornas livsvillkor och erfarenheter löper som en röd tråd genom boken.

— Det är en modern historiebok med nya perspektiv tillsammans med analys och även ett avtryck av vår tid och hur vi skildrar historia nu, förklarar Pablo Wiking-Faria redaktör för boken tillsammans med flera av redaktionsmedlemmarna. Det är en stolt redaktion som presenterar Hallands nya moderna historiebok.

Från fattig till snabbt växande

Hallands historia – Gränsland genom tiderna  berättar bland annat om: När de första människorna kom till Halland. Matoffer till gudarna på järnåldern. Koloniseringen av det inre Halland på medeltiden. När Halland var ett eget rike på 1300-talet. Hur det gick till när det danska Halland blev svenskt. Varför man stickade så många strumpor i Halland. När sockret blev viktigt i maten omkring år 1900. Och om hur det en gång så fattiga Halland kunde bli ett av Sveriges snabbast växande län.

Hallands historia – Gränsland genom tiderna ges ut av Hallands Akademi. Den kommer säljas från 14 maj på Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning, på Hallands konstmuseum i Halmstad samt hos många bokhandlare i länet.

- Det finns ett växande intresse av historia och kulturarv. Det är viktigt med Hallands historia då vi inte har nationens hela historia med oss. Den här boken tar oss med på vägen, säger Brittis Benzler med engagemang.

Hallands historia Gränsland genom tiderna.

Idé till färdig bok

Idén att göra en modern bok om Hallands historia föddes inom Hallands Akademi 2018, då Lena Sommestad var landshövding och ordförande för Hallands Akademi.

Lena Sommestad (ekonom-historiker) och akademiledamoten Pablo Wiking-Faria (historiker, Hallands kulturhistoriska museum 1987–2018) bildade en redaktionskommitté tillsammans med Åsa Bengtsson (historiker, Högskolan i Halmstad), Erik Hallberg (historiker, Göteborgs Universitet), Anders Håkansson (arkeolog, Kulturmiljö Halland), Jens Lerbom (historiker, Högskolan i Halmstad), Hugo Palmsköld (konstvetare, Högskolan Kristianstad) samt Per Wranning (arkeolog, Kulturmiljö Halland). Pablo Wiking-Faria utsågs till redaktör. Som grafisk formgivare anlitades Bertil Carlsson (Mäcé).

Foto på hela redaktionsmedlemmarna som arbetat med boken.

Redaktionsmedlemmarna som arbetat med boken tillsammans med landshövding Brittis Benzler ordförande för Hallands Akademin.

Boken är på 384 sidor. Den är rikt illustrerad, helt i färg och har hårda pärmar. De 36 författarna har alla specialkunskaper inom sina områden. Boken vänder sig till en bred publik och är samtidigt skriven på vetenskaplig grund.

Mer information

Pablo Wiking-Faria
E-post till Pablo Wiking-Faria
Telefon: 070-262 62 95

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss