29 maj 2024 klocka 18.00 - 20.00

Nordhalländska hagar och ängar i Mårtagården (Kungsbacka)

Framsidan på broschyren om aktiviteter och guidningar i Hallands 2024

Mårtagården är ett av Hallands tre kulturreservat. Området hyser fina naturbetesmarker och två torrängar som hävdas årligen.

Arbetet syftar till att bevara och utveckla backarnas fina torrmarksflora. Kring husen växer ett antal förvildade trädgårdsväxter och i skogen intill finns bland annat sällsynta björnbär.

Jan Johansson (tel. 0708-66 98 64) guidar under cirka två timmars lätt vandring.

Samling vid Mårtagården.

Var:
Mårtagården kulturreservat, Kungsbacka
Kostnad:
Gratis - aktiviteten är en del av årets guideprogram i Halland.
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss