05 okt 2024 klocka 10.00 - 13.00

Bokskog och järnframställning i Jällsjö (Varberg)

Framsidan på broschyren om aktiviteter och guidningar i Hallands 2024

Jällsjö är ett kuperat skogsområde som främst består av äldre bokskog men uppe på höjderna och i kanterna mot öppen mark finns det också en del bergek.

Trädens ålder varierar, det finns gamla träd som är runt 150 år gamla men även träd som är cirka 40 år. Inom reservatet och dess omgivning finns ett flertal områden med fossil åkermark, de anas framför allt i form av odlingsrösen och i reservatets centrala delar återfinns två hålvägar. Vi kommer även att besöka ett område för forntida järnframställning.

Vi går cirka 6 km. Ta med fika för ett tillfälle.

Guidar gör Lars Andersson (tel. 070-418 44 24).

Samling vid Sibbarps kyrka (parkeringen).

Var:
Jällsjö naturreservat, Varberg
Kostnad:
Gratis - aktiviteten är en del av årets guideprogram i Halland.
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss