22 apr 2024 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i FREDA-kortfrågor

Händer som sträcks upp mot en rosa och lila bakgrund.

Vill du lära dig mer om att upptäcka och fråga om våld? Välkommen till en utbildningsdag i FREDA-kortfrågor.

FREDA-kortfrågor är en del av Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relation. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda FREDA-kortfrågor i din verksamhet.

Föreläsaren Linn M Hällen har lång erfarenhet av att utbilda personal inom hennes expertområde: våld i nära relationer och myndighetsutövning, rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-bedömningsmetoder.
Mer information om Linn M Hällens arbete Länk till annan webbplats.

Målgrupp: Dagen riktar sig särskilt till dig som arbetar inom kommun, region, civilsamhälle eller myndighet. Du som i din yrkesutövning har till uppgift att identifiera vuxna våldsutsatta för att kunna erbjuda hjälp och stöd.

Syfte: Att ge grundläggande kunskap och stöd för att du ska kunna börja använda FREDA-kortfrågor i din verksamhet.

Insatsen bidrar till att uppnå följande mål: Jämställdhetspolitiska delmål 5 – Jämställd hälsa, och delmål 6 - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, samt, Agenda 2030 mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen.

Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Kronoberg, och Halland, bjuder in och önskar dig välkommen!

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 apr 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss