10 nov 2023 klocka 10.00 - 15.00

Grundutbildning i spelberoende och missbruksbehandling

Bilden visar spelbord med spelmarker, kort från kortlek, en guldring och en klocka.

Välkommen till Länsstyrelsernas digitala utbildning om behandling av personer med spelberoende. Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen.

Syfte: Tanken med utbildningen är att behandlande personal eller motsvarande hos kommuner och regioner ska ges grundläggande kunskaper i behandling av spelberoende.

Datum: Utbildningen är uppdelad på tre dagar:

  • 10 november, klockan 10:00-15:00
  • 11 december, klockan 10:00-15:00
  • 25 januari, klockan 10:00-15:00

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till behandlande personal som redan i dag är verksamma inom kommunernas och regionernas missbruks- och beroendevård eller andra funktioner som kommer i kontakt med personer med spelberoende-/missbruksproblematik.

Plats: Utbildningen kommer genomföras digitalt via Zoom. Länk skickas inför första tillfället.

Utbildningen: Den här utbildningen kommer ge dig ökade kunskaper om spelmissbruk och datorspelsberoende och användbara KBT-verktyg för att arbeta med dessa problemområden. Utbildningen belyser hur spelandet utvecklas till ett missbruk/beroende samt hur du utreder, behandlar och arbetar med återfallsprevention.

Utbildningen syftar till att ge en bred beskrivning av hur man med hjälp av KBT kan hjälpa de personer som fastnat i ett problematiskt spelande. Huvudfokus för innehållet ligger på individuella behandlingsinsatser men som också fungerar utmärkt vid gruppbehandling

Utbildare: Föreläsare och utbildare är Johan Waara leg. psykolog och lärare i KBT hos Sverigehälsan. Johan arbetar också vid Uppsala universitet med flera utbildningsprogram (psykologer, läkare, socionomer, personalvetare med flera).

Upplägg: Utbildningstillfällena sker digitalt i Zoom och föreläsningsdelarna spelas in. Mellan utbildningstillfällens kommer man få case att sätta sig in i och testa sina nya kunskaper på. De inspelade föreläsningarna och casen kommer sedan finnas på Google classroom. Där ges också möjlighet att ställa frågor och samtala både med utbildaren och de andra på utbildningen.

Övrigt: Utbildningen är kostnadsfri. (En avgift på 500 kr kommer dock debiteras om man uteblir.)

Var:
Utbildningen ges digitalt via Zoom.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
16 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 oktober klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss