07 nov 2023 klocka 08.30 - 16.00

Konferens om barns (o)lika tillgång till rättigheter i Halland

barn och pedagog leker utomhus

Välkommen till heldagsseminarium med barns rättigheter i centrum.

Under förmiddagen följer vi Länsstyrelsernas och Barnombudsmannens direktsända digitala konferens, reflekterar, interagerar och fikar tillsammans. Därefter bjuds det på lunch. Eftermiddagen kommer helt att fokusera på halländska utmaningar och möjligheter.

Syfte: Tanken med dagen är att utbyta erfarenheter, öka kunskapen om hur vi kan motverka diskriminering, inspireras av goda exempel och att ta del av läget i Halland.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till förtroendevalda, chefer, nyckelpersoner och andra som i sin tjänst har anledning att reflektera över barnets rätt till likvärdiga villkor, inflytande och delaktighet.

Övrigt: Konferensen är kostnadsfri och sker i samarbete med Region Halland, Halmstads kommun, Laholms kommun, Hylte kommun och Rättighetscentrum Halland.

08:30 Registrering, kaffe & mingel

09:00-12:00 Inledning av Elisabeth Dahlin, barnombudsman och Georg Andrén landshövding i Värmland.

Vad säger FN:s barnrättskommitté 2023 om diskriminering och likvärdiga villkor för/av barn i Sverige.
Helen Ronan, jurist Barnombudsmannen

Vad är diskriminering och hur ser det ut med diskriminering av barn och unga. – vad säger lagstiftningen och statistik med mera - representant från Diskrimineringsombudsmannen

Barns rätt att inte utsättas för kränkningar och likvärdiga villkor inom skolområdet och folkhälsoområdet - utmaningar och möjligheter. Samtal med Mårten Petterson, barn- och elevombud, Skolinspektionen och representant från Folkhälsomyndigheten.

Så här har vi gjort! – exempel från praktisk verksamhet om hur man kan skapa jämlika villkor för barn och unga

Grundskolefotboll mot rasismer - Gustavo Nazar. Gustavo har under 14 år, tillsammans med Malmö FF och föreningslivet utvecklat en pedagogisk antirasistisk barnrättsstruktur som idag samlar 40 grundskolor

Socialkontoret i Lövgärdet – socionom Emma Hellbergh
Socialtjänsten i Lövgärdet, Angered som senaste åren arbetat för att öka förtroendet i området – ett arbete som har gett resultat.

Så här ser vi på diskriminering/likvärdiga villkor – barn och unga om deras syn på diskriminering och likvärdiga villkor och vad ”vuxenvärlden” behöver göra för att leva upp till rättigheterna i barnkonventionen - representanter från organisationen ”Knas hemma”

12:00-13:00 Gemensam lunch

13:00-14:00 Barnrättsambassadörerna berättar och hjälper oss att reflektera
Barnrättsambassadörerna hjälper oss att blicka tillbaka på förmiddagens lärdomar och reflekterar över hur vi kan ta det vidare i Halland.

14:00-14:20 Läget i Halland
Statistik som tagits fram via länsstyrelsernas och Barnombudsmannens nationella nätverk genom programmet PRISMA presenteras.
Lisa Hansson, Samordnare Mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen

14:20-14:40 Fika

14:40-15:10 Diskrimineringsärenden i Halland
När barn får olika tillgång till sina rättigheter, kan även diskriminering uppstå. Antidiskrimineringsbyrån sätter perspektiv på de vanligaste ärendena som kommer in från hela Halland.
Anna Gorris, Jurist och verksamhetsutvecklare, Rättighetscentrum Halland

15:10-15:40 Ungas delaktighet och inflytande i Halland
Den 8 februari genomfördes konferensen – Ungt perspektiv Halland i syfte att unga själva skulle formulera hur de vill vara delaktiga i den regionala utvecklingen. Några av de som var med återkopplar och presenterar resultatet.

15:40-16:00 Sammanfattning och avslutning
Barnrättsambassadörerna har ordet.

Var:
Halmstads teater, Festsalen, Fredsgatan 5 Halmstad
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
26 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Om du är i behov av specialkost eller hjälpmedel anmäl dig via formuläret och mejla därefter dina önskemål till Lisa Hansson.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 oktober klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss