01 dec 2023 klocka 09.00 - 16.00

Skapar du hinder eller delaktighet?

En illustration över ett öra, öga och olika tecken på teckenspråk. 

Skapar du hinder eller delaktighet när du fattar beslut, ger råd, upprättar planer eller handlägger ärenden? I Halland uppmärksammas den Internationella funktionshinderdagen genom en konferens för förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstemän samt ledamöter i funktionshinderråden inom kommun och region. 

Boka in fredagen den 1 december i kalendern för att ta del av upplevda erfarenheter och förutsättningar för mer jämlika levnadsvillkor.
Tillsammans uppnår vi full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett Halland med mångfald som grund.

När: Fredagen den 1 december, klockan 09:00-16:00 

Plats: Profil Hotels Halmstad Plaza, Anna Lindhs Plats.

Program

08:30-09:00 Registrering, kaffe & mingel

09:00-09:10 Konferencier hälsar välkomna
Markus Persson och Martin Extor lotsar oss genom dagen.

09:10-09:40 Rätten till inflytande
Hallänningarna Daniel Ayre och Ulrika Sonesson Wiland berättar om tankens kraft för välbefinnande i vardagen och om hur det är att leva som blind i ett seende samhälle.

09:45-10:00 Stärkta rättigheter
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall inleder dagen och berättar om vad regeringen gör för att stärka möjligheterna till delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

10:00-10:15 Paus med fika

10:15-10:45 Rätten till hälsa
Anna Thomsson, handläggare på Sveriges kommuner och regioner berättar om det ojämlika hälsoläget och presenterar förslag på hur hälsan hos personer med funktionsnedsättning kan förbättras.

10:45-11:05 Rätten till utbildning
Anna Gorris från Rättighetscentrum Halland, beskriver hur elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar diskrimineras i skolan och vad som händer när en anmälan kommer in.

11:05-11:10 Kortare paus

11:10-11:30 Rätten till arbete, del 1
Fredrik Tågsjö från Samordningsförbundet Halland och Henrik Djurklou, verksamhetschef inom daglig verksamhet på Halmstads kommun, presenterar hur dialog med egen skattning och progression kan leda till etablering på arbetsmarknaden.

11:30-12:00 Bikupor följt av Panelsamtal

12:00-13:00 LUNCH

13:00-13:10 Rätten till kultur
Musikunderhållning från Funkisfestivalen med Oa Larsson och Karolina Bjärnlid.

13:10-13:50 Rätten till delaktighet
Per Olof Hedvall, universitetslektor och docent på Certec och Lunds universitet beskriver hur universell design och genomtänkt utformning bidrar till ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.

13:50-14:00 Paus

14:00-14:40 Rätten till arbete, del 2
Susanne Balsom, Benjamin Balsom och Love Lidström berättar om Arbetskamraterna och visionen om att skapa förutsättningar för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att få riktiga jobb med marknadsmässiga löner.

14:40-15:20 Bikupor följt av panelsamtal

15:20-15:30 Sammanfattning
Markus Persson och Martin Extor summerar dagen

15:30-16:00 Avslutning med fika

Samarrangemang

Konferensen är kostnadsfri och sker i samverkan mellan Region Halland, Halmstads kommun, Rättighetscentrum Halland, ABF Halland och Länsstyrelsen i Hallands län.

Om konferensen blir fullbokad förbehåller vi oss rätten att i första hand fördela platser till politiker och beslutsfattare som är verksamma inom funktionshinderområdet.

Var:
Profil Hotels Halmstad Plaza, Anna Lindhs Plats.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
24 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kostpreferenser/allergier, behov av tillgänglighetsanpassningar skickas via e-post till lisa.n.hansson@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 november klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss