26 okt 2023 klocka 09.00 - 12.00

En skola för alla

Länsstyrelserna i Halland, Jönköping och Skåne bjuder tillsammans med Myndigheten för delaktighet in till en digital konferens med fokus på en skola för alla.

Fler elever med funktionsnedsättning än andra elever går ur skolan utan fullständiga betyg, trots att alla har rätt till en likvärdig utbildning. Detta bidrar till att personer med funktionsnedsättning har en lägre utbildningsnivå än andra samhällsgrupper, vilket kan leda till sämre levnadsvillkor för målgruppen. För att diskutera och förstå vad som behöver göras anordnas för tredje året i rad ”En skola för alla”.

Program och innehåll kommer att presenteras i september.

Syfte: Att erbjuda inspiration, tips och vägledning till arbetet med att vidareutveckla skolornas förmåga att möta barn med funktionsnedsättning.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till politiker, skolhuvudmän, skolledning, elevhälsan, lärare, specialpedagoger, eller till dig som arbetar inom andra delar av skolverksamheten eller på andra sätt möter barn och unga. Även andra som arbetar med barnrätt, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa eller funktionshinderfrågor i rollen som politiker, strateg, utvecklare eller chef är varmt välkomna.

> Anmäl dig senast den 12 oktober hos Länsstyrelsen Skåne

Var:
Konferens sänds digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar i förväg.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 okt 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss