19 sep 2023 klocka 09.00 - 15.00

En kommun fri från våld – att sätta kommunen i rörelse

Förskolebarn och pedagoger läser ute i naturen

Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på internet, på skolan, på läktaren, ute på våra gator och torg. Det går ut över barn, unga, vuxna och äldre och kan vara i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld. Sammantaget är dock att pojkar och män är överrepresenterade i våldstatistiken.

Vi vet att våldet får konsekvenser och kostar för såväl individer som för samhällen i stort. Barns psykiska hälsa och utveckling påverkas mycket negativt av att direkt utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld men också av att bevittna eller på annat sätt uppleva att en förälder utsätts för våld. Det finns också en risk för att barn som utsatts för våld begår våldsbrott senare i livet. Normer och attityder som stödjer våld utgör en av de största riskfaktorerna för ett våldsamt beteende. Det är därför viktigt att jobba för en förändring av destruktiva attityder och normer tidigt för att minska förekomst av våld.

Genom att stärka det förebyggande arbetet kan vi gemensamt bidra till en förändring. Välkommen till föreläsning och workshops kring våld och våldsprevention, vad som skapar förändring och hur vi kan sätta kommunen i rörelse med utgångspunkt i handboken ”Inget att vänta på”. Under dagen lyfts bland annat:

  • Vad är våld, kunskapsbaserad våldsprevention och vad skapar förändring
  • Risk- och skyddsfaktorer, primärpreventiva och breda universella insatser
  • Sätta kommunen i rörelse – sondera, förankra, motivera och mobilisera

Mål och syfte: Stärka kommuner att bedriva ett kunskapsbaserat och långsiktigt våldsförebyggande arbete, få kunskaper och färdigheter att utveckla ett systematiskt och sammanhållet förebyggande arbete i den kommunala kontexten.

Målgrupp: Kommunala tjänstepersoner/chefer och andra berörda nyckelpersoner, inom ex. skola, socialtjänst, fritid, omsorg samt förtroendevalda är välkomna.

Föreläsare: Torbjörn Ljungblom, organisationen MÄN

Tid: 19 september, kl. 09.00-15.00, registrering och kaffe från kl. 08.30

Plats: Folkets Hus, Varberg (Magasingatan 17)

Anmälan: Senast den 13 september via nedan formulär.

Det ingår förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika.

Länsstyrelsen i Hallands län har som ambition att i förlängningen erbjuda MÄN:s processtödsutbildning till de kommuner i länet som vill fortsätta utveckla och stärka arbetet kring våldsprevention med ett helhetsperspektiv.

Var:
Folkets Hus, Varberg (Magasingatan 17)
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
13 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Om du är i behov av specialkost anmäl dig via formuläret och mejla därefter dina önskemål till Jennie Wallin.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 september klockan 23.30.

Kontakt

Malin Matsson

Kvalitétsutvecklare/samordnare våld i nära relationer

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss