30 mar 2023 klocka 09.00 - 16.00

Bosättningsdagen 2023

Två större hus med lägenheter. 

Välkomna till bosättningsdagen 2023! Nationella bosättningsgruppen bjuder in till en myndighetsgemensam bosättningsdag. I bosättningsgruppen ingår representanter från länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Syfte: Dagen syftar till att belysa aktuella frågor inom bosättningen av nyanlända och massflykt (TPD) samt att bidra till en gemensam lägesbild och samverkan mellan olika ansvariga aktörer.

Målgrupp: Inbjudan riktas till dig som jobbar med frågor kring nyanländas bosättning inom SKR, länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Förmiddag: Bosättning av nyanlända

09:00 Registrering + kaffe
Kom gärna i god tid i samband med förflyttning till konferensrum

09:15-09:20 Inledning

09.20-09.50 Politiska dimensionen kopplat till bosättningsuppdraget
Karin Frank, Christine Johansson - Arbetsmarknadsdepartementet

09:50-10:15 Gemensam förvaltning, beredskap/kapacitet i Leksand och Rättvik
Mats Berglund, förvaltningschef Leksand kommun

10:15-10.30 Utmaningar i matchningen
Maria Tunström, enhetschef Migrationsverket

10:30-10:45 PAUS

10:45-11.30 Workshop
Utmaningar bosättningsprocessen 2023 och framåt

11:30-12:00 Integrationspotential i vidarebosättningsprocessen
Helen Frithiof-Karlberg, teamledare Migrationsverket

12:00-13:00 LUNCH (på egen hand)

Eftermiddag: Mottagande av skyddsbehövande (TPD)

13:00-13:30 Anvisningsprocessen TPD, fördelningstal/måluppfyllnad 2023 Sanel Sedic, teamledare Migrationsverket

13.30-14:00 Uppdrag TPD Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna
Daniel Larsson, verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen
Gunilla Holmlin, samordnare bosättningsarbetet Länsstyrelserna

14:00-14.15 Vad händer när massflyktsdirektivet upphör? – pågående analys
Sofia Maherzi m.fl., bosättningsgruppen

14:15-14:40 PAUS

14.40-15.30 Workshop
Samverkan och utmaningar kopplat till mottagande av skyddsbehövande

15:30-16:00 Redovisning workshops för- och eftermiddag, sammanfattning på dagen och avslutning

Var:
Lokal Bernadotte (plan 9), Migrationsverket, Järnvägsgatan 14 i Sundbyberg, anmälan i receptionen.
Kostnad:
Konferensen är kostnadsfri, lunch på egen hand.
Sista anmälningsdag:
15 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Maxantal är 70 platser och platserna kommer fördelas jämnt mellan aktörerna och max två platser per Länsstyrelse.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 mars klockan 23.59.

Kontakt

Thijs den Teuling, Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010 - 224 32 19
E-post: thijs.den.teuling@lansstyrelsen.se

Jens Carlander, Migrationsverket
Telefon: 010 - 485 36 15
E-post: jens.carlander@migrationsverket.se

Karin Perols, SKR
Telefon: 08 - 452 76 82
E-post: karin.perols@skr.se

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss