04 maj 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i FREDA-kortfrågor

illustration av en hand som slår och i bakgrunden finns ett barn som vittne

Välkommen till en utbildningsdag kring metoden FREDA. FREDA-kortfrågor är en del av Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relation. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda FREDA-kortfrågor i din verksamhet

Linn M Hällen håller i utbildningen och hon har lång erfarenhet av att utbilda personal om Våld i nära relationer, att upptäcka/fråga om våld och att utreda våldsutsatthet. Du kan läsa mer om Linn M Hällens arbete på webbplatsen https://arvinutbildning.se/om-arvin/linn-moser-hallen/ Länk till annan webbplats.

Syftet med föreläsningen är att ge grundläggande kunskap och stöd för att du ska kunna börja använda FREDA-kortfrågor i din verksamhet.

Målgrupp

Dagen riktar sig särskilt till dig som arbetar inom kommun, region, civilsamhälle eller myndighet. Du som i din yrkesutövning har till uppgift att identifiera vuxna som är våldsutsatta för att kunna erbjuda hjälp och stöd.

Insatsen bidrar till att uppnå följande mål: Jämställdhetspolitiska delmål Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, makt och inflytande samt Hälsa. Agenda 2030 mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen.

Anmälan

> Du anmäler dig hos Länsstyrelsen Kalmar

mål för Agenda 2030 fredliga samhällen
symboler för jämställdhetsmål makt, våld och hälsa
Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
28 apr 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss