Miljöutredning

Syftet med denna miljöutredning är att identifiera Länsstyrelsens i Gotlands läns nuvarande direkta och indirekta miljöpåverkan, vilken både kan vara positiv och negativ. Miljöutredningen ligger till grund för miljöledningsarbetets inriktning och utformning av mål och åtgärder för att minska den negativa miljöpåverkan. Miljöutredningen bidrar även till att kunna mäta och följa upp effekterna av vårt miljöarbete. Utredningen inkluderar en kartläggning från miljömålsarbetet för att synliggöra Länsstyrelsens positiva indirekta miljöpåverkan. Utvecklingen av den indirekta miljöpåverkan formaliseras främst i Länsstyrelsen verksamhetsplan och genom miljömålsarbetet.

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2018_4&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss