Vatten i samhällsplanering

Syftet med vägledningen är att underlätta för planhandläggare att integrera vattenfrågorna i såväl detaljplaner (DP) som översiktsplaner (ÖP) och fördjupade översiktsplaner (FÖP). Vägledningen är tänkt att underlätta för att i samhällsplaneringen ta hänsyn till och bidra till flera av de nationella miljömålen och målen i Agenda 2030. I vägledningen finns en checklista för hantering av olika vattenfrågor i samhällsplaneringen så som miljökvalitetsnormer, dagvatten, skyfall och översvämning. Checklistan med referenser till olika planeringsunderlag är tänkt att hjälpa planhandläggare att säkerställa att nödvändiga utredningar och frågor i planarbetet finns med i ett tidigt skede.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=145&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss