Miljögiftscreening på Gotland 2009-2021

Länsstyrelsen i Gotlands län har sammanställt undersökningar av miljögifter från år 2009 till år 2021. Undersökningarna har gjorts av olika matriser som ytvatten, grundvatten, kustvatten, sediment, avloppsslam och fisk. Syftet har varit att få bättre kunskap om förekomsten på Gotland. Målgrupp för rapporten är anställda på Länsstyrelsen i Gotlands län. Miljögifterna har delats in i olika ämnesgrupper. Syftet med rapporten är att få en sammanställning av resultaten av vad som undersökts samt att göra en bedömning av vad som bör prioriteras för fortsatta undersökningar utifrån det. De har delats in i tre grupper efter vad som behöver följas, vad som ska bevakas och vad som inte behöver följas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=130&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss