Jämställdhetsstrategi för Gotland 2024 – 2027

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så lyder Sveriges jämställdhetspolitiska mål, som trots lång tids arbete fortfarande inte är uppnått. Kvinnor och flickor lever under andra villkor än män och pojkar – med sämre tillgång till makt, inflytande och pengar och större risk att utsättas för sexuellt våld och trakasserier. Länsstyrelsen har en viktig roll i att främja arbetet för jämställdhet i länet, och i att ge stöd till länets aktörer, men kan inte på egen hand förändra samhället. Förändring sker först när vi – organisationer, företag, föreningar, och medborgare, hjälps åt.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=165&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss