Vårdprogram: Stora Karlsö, fyrplats, 2022

Staten äger fastigheten Gotland Eksta St. Karlsö 1:5. Naturvårdsverket (NV) förvaltar marken och fyra byggnader på fyrplatsen, Fyrmästarbostaden, Fyrbiträdesbostaden, Mistmaskinhuset samt Förrådslängan. Hela fyrplatsen blev statligt byggnadsminne 1978. Det kombinerade Fyr- och bostadshuset förvaltas av Sjöfartsverket (SjöV) och omfattas av ett separat vårdprogram. Länsstyrelsen på Gotland sköter genom ett uppdragsavtal fastighetsförvaltningen åt NV. Vårdprogrammet omfattar en kulturhistorisk värdebeskrivning, historik och nulägesbeskrivning samt mål och strategier för bevarande och utveckling. Programmet är också värdefullt som diskussions- och beslutsunderlag vid tillståndsprövning av ändringsförslag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Fastighetsfrågor
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=107&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss