Vårdprogram: Stora Karlsö, fyr & bostadshus, 2022

Staten äger fastigheten Gotland Eksta St. Karlsö 1:5. Sjöfartsverket (SjöV) förvaltar det kombinerade Fyr- och bostadshuset och Naturvårdsverket (NVV) förvaltar markområdet samt övriga fyra byggnader på fyrplatsen. Stora Karlsö fyrplats blev statligt byggnadsminne 1992 och omfattar samtliga fem byggnader samt mark och anläggningar inom fastigheten. Vårdprogrammet omfattar en kulturhistorisk värdebeskrivning, historik och nulägesbeskrivning samt mål och strategier för bevarande och utveckling. Programmet är också värdefullt som diskussions- och beslutsunderlag vid tillståndsprövning av ändringsförslag. I vardagen är det ett praktiskt styrdokument för alla som är verksamma med den dagliga förvaltningen av byggnadsminnet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Fastighetsfrågor
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=105&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss