Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vårdprogram: Gotska Sandön, Viss bebyggelse, 2022

Staten äger fastigheten Gotland Fårö Gotska Sandön 1:1. Naturvårdsverket (NV) förvaltar 18 byggnader och två markområden som är statliga byggnadsminnen. 12 Byggnader är lokaliserade i fyrbyn vid Bredsandsudde och övriga 6 objekt är spridda över ön. Det norra fyrtornet är också statligt byggnadsminne, men förvaltas av Sjöfartsverket (SjöV) och omfattas av ett separat vårdprogram. Länsstyrelsen på Gotland sköter genom ett uppdragsavtal fastighetsförvaltningen åt Naturvårdsverket. Vårdprogrammet omfattar en kulturhistorisk värdebeskrivning, historik och nulägesbeskrivning samt mål och strategier för bevarande och utveckling. Programmet är också värdefullt som diskussions- och beslutsunderlag vid tillståndsprövning av ändringsförslag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Fastighetsfrågor
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=103&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss