Totalförsvar för ett starkare Gotland - Bilaga 7: Integrering av jämställdhet och mänskliga rättigheter inom Utvecklingssatsning Totalförsvar

I dec 2017 fick Länsstyrelsen i Gotlands län och Försvarsmakten ett treårigt uppdrag av regeringen att i nära dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra berörda aktörer, genomföra en utvecklingssatsning (UT) kring samverkan och organisation inom totalförsvaret på Gotland. Syftet med utvecklingssatsningen är att stärka totalförsvarsförmågan på Gotland genom att skapa struktur för bättre resiliens i samhällsviktiga sektorer. Under hela utvecklingssatsningen ska perspektiven mänskliga rättigheter och jämställdhet beaktas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Krisberedskap
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=28&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss