Totalförsvar för ett starkare Gotland - Bilaga 29: Sammanställning av restlista – åtgärder på nationell nivå

Ett mål inom utvecklingssatsningen (UT) har varit att generera en så kallad ”restlista” inom totalförsvarsplaneringen i Gotlands län. Syftet med restlistan är att identifiera områden i behov av åtgärder/utveckling för totalförsvaret på Gotland. De flesta identifierade områdena som identifierats under de fyra åren med UT är utvecklingsarbete på regional nivå. Öppen information kring fortsatt arbete presenteras för varje verksamhetsområde i huvudrapporten. I aktuell bilaga redovisas en sammanställning av identifierade områden som behöver tas vidare till nationell nivå. Sammanställningen innehåller bland annat punkter om lagstiftning, resurstilldelning och behov av utredningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=70&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss