Inventering av stickmyggor på Gotland

Gotland har under 2019 och 2020 haft ovanligt stora mängder mygg på framför allt norra Gotland och Fårö. Det är tre myggarter som orsakat problem, vårsvämmygga (Aedes sticticus), under 2019 och ljusbandad kustmygga (Aedes caspius), och mörkbandad kustmygga (Aedes dorsalis), 2020. För att undersöka hur utbredda arterna är har myggfaunan undersökts med tre metoder, genom jordprov som översvämmas för att inducera kläckning av mygglarver, genom undersökning av mygglarver i vattensamlingar och genom fällfångster av flygande myggor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=86&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss