Skyfallsliknande regn i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fibblegökbi och thomsonkägelbi på norra Gotland 2021: Inventeringsrapport

Årets inventering genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen på Gotland och syftade till att eftersöka det akut hotade fibblegökbiet på tidigare kända och potentiella lokaler. I samband med fältbesöken noterades även eventuella hot och habitatförändringar som kan påverka arten negativt. Den andra delen av inventeringen syftade till att undersöka utbredning och status på thomsonkägelbi och dess värdart stortapetserarbi på norra halvan av Gotland där fokus låg på att hitta tidigare okända förekomster av arterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=97&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss