Blåklockeanknutna bin på Gotland 2021: Inventeringsrapport

På uppdrag av Länsstyrelsen på Gotland inventerades blåklockeanknutna bi, bland annat storblomsterbi på Gotland under perioden 6-18/7 2021. Under inventeringen noterades förekomst av storblomsterbi Melitta melanura och andra sällsynta arter som är specialiserade på blåklockor, dvs blåklockesandbi Andrena curvungula, klockgnagbi Hoplitis mitis, ängssolbi Duforea dentiventris samt den för Gotland endemiska underarten av stocktapetserarbi Megachile willhugbiella janssoni som i denna rapport kallas gutetapetserarbi.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=109&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss