Spindelfaunan på Gotska Sandön

Gotska Sandöns insektsfauna är erkänt unik och hyser en exklusiv insektsfauna med många värmegynnade arter som annars förekommer i Centraleuropa. Vad gäller insektsfaunan är skalbaggar särskilt väldokumenterade, men även steklar och blomflugor är i någon mån inventerade i nationalparken. Nationalparken, med sina varma, sandiga och torra miljöer har därför också goda förutsättningar att hysa många ovanliga och krävande spindelarter. Gotska Sandön har besökts vid två tillfällen under år 2017, ett besök i maj och ett besök i juli. Första besöket gjordes under perioden 24 – 31 maj och det andra besöket mellan den 16 – 19 juli. Denna rapport har vidare kompletterats med spindelfynd gjorda under vistelser i början på juni 2018 och 2019.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2020_6&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss