Skaffa får till landskapsvård - Handbok för blivande fårägare

Vill du bli landskapsvårdare på Gotland? Är du en lämplig fårägare? Livet som djurägare innebär mängder av glädje och bekräftelse men också ett stort ansvar. Det här är en handbok för dig som funderar på att skaffa får. Får kan vara en viktig pusselbit för att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” som bland annat innefattar att befintliga ängs- och betesmarker ska skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Ett levande, vackert och öppet landskap är något som uppskattas och värdesätts av många, och som i hög grad är viktigt för vår fortsatta biologiska mångfald.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Djur
  • Djurhållning
  • Rådgivning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2020__1&context=30