Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fågelinventering i Bästeträsk, delrapport 2019

Bästeträsk är en insjö i Fleringe socken på norra Gotland. Sjön med intilliggande områden ingår sedan 2001 i naturreservatet Bästeträsk och är även skyddat i Natura 2000-nätverket. Reservatet utgörs av en total areal på knappt 1500 hektar varav sjön uppgår till 681 hektar. Länsstyrelsen i Gotlands län förvaltar reservatet som kan komma att ingå i en nationalpark som planeras. Syftet med denna inventering har varit att öka kunskaperna om fågelförekomsten inom Bästeträsk liksom områdets betydelse för fåglar. Denna rapport är en delrapport som kortfattat redovisar delar av resultaten från inventeringar utförda under maj och juni 2019.

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2020_1&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss