2020-5 Undersökning av undervattensmiljön i Bästeträsk, 2018

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB genomfört en djupkartering samt en undersökning av utbredning och förekomst av bottenvegetation av sjön Bästeträsk. Insamlade djupdata presenteras i en karta i form av georefererade 1-meters kurvor. Totalt undersöktes 354 provplatser med krattprov jämt fördelade över sjöytan. Växtmaterialet analyserades och visade att kransalger tillhörande släktet sträfsen dominerade vegetationen i Bästeträsk. Utöver sträfsen samt enstaka förekomster av fintrådiga alger observerades kärlväxterna trådnate och vårtsärv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2020_5&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss