Tingstädeträsk 2019 - Sjömätning

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län utfört sjömätning i sjön Tingstäde träsk. Tingstäde träsk är en grund vattentäkt belägen ca 20 km nordost om Visby. Mätningarna utfördes 2019-0626 av Filip Erkenborn och Jessica Lindborg, båda anställda vid Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Uppdraget syftade till att skapa en höjdmodell av sjön samt beräkna hur sjöns volym, medeldjup, yta och omsättningstid varierade med ändrad vattennivå.

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2019_11&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss