Undersökning av undervattensmiljöer vid Klints bank

I augusti 2017 genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län en undersökning av undervattensmiljön på 50 stationer inom 5 olika djupintervall vid Klints Bank. Huvuddelen av undersökningen utfördes med dropvideo, och därutöver gjordes även bottenhugg och CTD-profiler. Klints bank är ett grundområde i utsjön, och miljön är mycket exponerad. Bottensubstratet dominerades av sand, grus och småsten, med inslag av stor sten och block. De grövre substratklasserna som stor sten och block var vanligare på grundare djup. Antalet förekommande arter och organismer var mycket begränsat och de dominerande organismerna var blåmusslor och hydroider. På 40% av stationerna förekom blåmusselbankar, vilka var vanligare i de grundare områdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2018_1&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss