Riksintresse för kulturmiljövården i Gotlands län - kunskapsunderlag för 21 områden

Riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap. ska avspegla landets historia. De är mycket varierande till såväl till storlek som kulturhistoriskt innehåll. Bruksmiljöer, stadskärnor, äldre brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är exempel på riksintressen. Hänsyn till kulturmiljön vid förändringar är stadgad i flera olika lagar som styr samhällsplaneringen. Detta ställer krav på att underlag om riksintressena är kända, angelägna och begripliga. Därför är rapporten ett viktigt underlag för att kunna tolka och förstå de riksintressanta områdena och vad som kan påverka dessa värden negativt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2018__1&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss