Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Närsalttillförsel till Valleviken

Havscirkulationen i och utanför Valleviken på nordöstra Gotland modellerades för året 2015 för att undersöka hur utbyte och tillflöde av vatten till viken sker. Föreningen Rädda Valleviken, som är initiativtagare till denna studie, gjorde under 2015 ett antal mätningar av närsalthalter i viken, och ett av syftena med modelleringen var att undersöka ifall uppvällning av näringsrikt djupvatten kunde vara orsaken till de till synes höga uppmätta halterna av lösta näringsämnen. Modellresultaten visade att uppvällning av djupt Östersjövatten kan ske in till Valleviken, men att det inte skedde någon gång under den biologiskt aktiva perioden, och därmed inte kunde vara orsaken till den övergödda situationen i Valleviken det modellerade året.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2018_15&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss