Inventering av skalbaggar knutna till tall

Naturcentrum AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län inventerat skalbaggar som lever på döda tallar. Huvudsaklig prioritering har varit att finna arter knutna till de två åtgärdsprogrammen för skalbaggar knutna till tall (Pettersson 2013 och Wikars 2015} och andra naturvårdsintressanta arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=I_2018_17&context=30